Vol 3, No 4 (2011)

International Journal of Phytomedicine

Table of Contents

Review

Manas Ranjan Mishra, R. K. Behera, S. Jha, A. K. Panda, A. Mishra, D. K. Pradhan, P. R. Choudary
PDF
422-438
Arunjyothi B, Venkatesh K, Chakrapani P, Roja Rani Anupalli
PDF
439-447
manish gunjan, Ravindran M, Goutam K. jana
PDF
448-458

Short Communications

Mohammed Abdalla Hussein
PDF
459-469
S Meghashri, J B Chauhan, A A Syed, F Zameer
PDF
470-474

Original Research Articles

Joel James, Arun Kumar Thaliyil Veettil, Kumar Pratyush, Chandra Shekhar Misra, Lipin Dev Mundur Sahadevan, V Thankamani
PDF
475-479
Mona Agrawal, Yogesh Agrawal, Prakash Itankar, Arun Patil, Amruta Kelkar, Jayshree Vyas
PDF
480-485
Agung Endro Nugroho, Mohamad Andrie, Rina Susilowati, Arief Nurrochmad, Endang Lukitaningsih, Suwijiyo Pramono
PDF
486-497
Manas Kumar Mukhopadhyay, Debjani Nath
PDF
498-505
Alpa Gopal Rabadia, Sheela Kamat, Dilip Kamat
PDF
506-510
Vijay Nigam, Padmaa Milaap Paarakh
PDF
511-523
Penchala pratap goli, G. Sudarsanam, B Jyothi, G.P. Prasad, K. Michel David
PDF
524-539
Anagha Arun Rajoapdhye, Anuradha Shirish Upadhye
PDF
540-548
Neeraj Tandan, Madhvi Madhvi, Anand Anand
PDF
549-556
Mohd.Azeemuddin Mukhram, Suryakant D Anturlikar, Mohamed Rafiq, Pralhad Sadashiv Patki, Paramesh Rangesh
PDF
557-566
nasir rasool, Farah Aslam, Muhammad Riaz, Muhammad Zubair, Komal Rizwan, Mazhar Abbas, Tanveer Hussain Bukhari, Iftikhar Hussain Bukhari
PDF
567-578
Lakshmi T, Aravind kumar S
PDF
579-584