Vol 2, No 4 (2010)

International Journal of Phytomedicine

Table of Contents

Review

S.M. Ali shah, Khan Usmanghani, Naveed Akhtar, H. M. Asif, M. Akram, Khalil Ahmed, Ghazala Shaheen, Tahira shamim, Riazur Rehman, Ashfaq Ahmad, Laila Sumreen
PDF

Original Research Articles

S. Kahleel Basha, G. Sudarshanam
PDF
Eduardo Luzia França, Joanna Conde Maynié, Valéria Conde Correa, Uender Correia Rodrigues Pereira, Claudemir Batalini, Carlos Kusano Bucalen Ferrari, Adenilda Cristina Honorio-França
PDF
Arief Nurrochmad, Fransiska Leviana, Caecilia Govita Wulancarsari, Endang Lukitaningsih
PDF
Manish Gunjan, Ravindran M, Sengamalam R, Goutam K Jana, A. K Jha
PDF
P. Velmurugan, M. Kamaraj, D. Prema
PDF
P. Bharathi Dhasan, M. Jagadeesan
PDF
Rakesh Pillai, Alexander I Gray, V.S Uma
PDF
V. Kiran Kumar, N. Ravi Sankar, S. Ramya, R.V. Sahaja, K. Saritha, K. Govinda Reddy, N. V. Naidu
PDF
Rinku Mathappan, V. Felix Joe, Prasanth V V, Kamalakkanan Varirappan
PDF
S. B. Dahikar, S. A. Bhutada, S. K. Vibhute, V.C. Sonvale, D. H. Tambekar, S. B. Kasture
PDF
S. Sujatha, Anusha J. R
PDF
H.M. Asif, Khan Usmanghni, Muhammad Akram, Naveed Akhtar, Qaiser Jabeen, S.M. Ali Shah, Riazur Rehman, Khalil Ahmed, Tariq Saeed
PDF
Syamsudin A
PDF
K. Ashok Kumar, Sharvanee Sharvanee, Jitendra Patel, Ram Kumar Choudhary
PDF
Bhosale Uma, Radha Yegnanarayan, Prachi Pophale, Mandar Zambare, R.S. Somani
PDF