Vol 2, No 2 (2010)

International Journal of Phytomedicine

Table of Contents

Review

Shilandra Kumar Uikey, A. S. Yadav, Ajit K. Sharma, Atul K. Rai, D. K. Raghuwanshi, Yogesh Badkhane
PDF

Original Research Articles

Arun Kumar, Alka N Choudhary, Vijay Juyal
PDF
G. P. Ganu, S. S Jadhav, A. D. Deshpande
PDF
A Jain, S Sharma, M Goyal, S Dubey, S Jain, J Sahu, A Sharma, A Kaushik
PDF
Jitendra Patel, G.S. Kumar, Md. Shamim Qureshi, P.K. Jena
PDF
Mohammad Yasir, Prateek Jain, Debajyoti Debajyoti, M.D. Kharya
PDF
P. Muthuraman, K. Srikumar
PDF
T.N. Sathya, P Aadarsh, V. Deepa, P. Balakrishna Murthy
PDF
Sunil K. Jaiswal, Mukesh K. Dubey, Sanjeeb Das, Arti Raj Verma, Ch. V. Rao
PDF
Kamlesh Dhalwal, Vaibhav M. Shinde, Bhagat Singh, Kakasaheb R. Mahadik
PDF
Divya S Juyal, Ganga Bisht, Arun Kumar
PDF
M. K. Mishra, P Tiwari, D K Dash, Rajesh S Jadon, G Ghosh, B B Barik
PDF